RP sterile neutrinosSynonyms

  • RP
  • Resonant production sterile neutrinos
  • Resonant sterile neutrino
  • Resonantly produced sterile neutrinos